BỘ SẢN PHẨM

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Novaphar

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Novaphar là một doanh nghiệp trẻ năng động, hoạt động đa ngành nghề trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trên nền tảng bộ máy nhân sự có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công ty, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo, quản lý công ty bản lĩnh, tài năng và tâm đức.

Xem chi tiết

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI